ls

- býval jsem studentem Matematicko-fyzikální faulkty na Unverzitě Karlově v Praze.
- jsem cosi jako volejbalista (MFF D)
- i programátor jsem býval u NetRealit.cz
- bratr svému bratrovi
- fanda a přispěvatel do KDE
- Linux nadšenec
- Seeer of the episodes. Tremble before my knowledge of the episodes.